Is een bord verplicht bij camerabewaking?

Geschreven door Ronald 30-05-2017 0 Reacties Alles over verkeersborden,

Cameratoezicht is een bord verplicht?

Cameratoezicht is vandaag de dag een steeds vaker gekozen vorm van beveiliging geworden. Niet alleen wordt tegenwoordig cameratoezicht gebruikt als bewijslast bij inbraken of andere ongeregeldheden, maar eveneens ter preventie. Een meldkamer of bewaker achter de camera's staat dan paraat om in te grijpen bij eventueel gevaar of dreigende escalaties. Bij het gebruik van cameratoezicht komt ook een aantal regels met betrekking tot informatievoorziening om de hoek kijken. In dit artikel gaan wij daar dan ook dieper op in. 

 

Waarschuw tijdig met een camerabewakingsbord

Wordt de openbare ruimte in de gaten gehouden middels videobewaking? Dan ben je verplicht hiervoor tijdig te waarschuwen. In principe is het legaal als men de bewakingscamera zo ophangt, dat deze bij iedereen direct in het oog springt. Omdat de camera echter al moet zijn opgemerkt vóór diegene in beeld is, is deze regel vaak moeilijk uitvoerbaar. Veel gemakkelijker is het om gebruik te maken van cameratoezichtborden.

 

Om het waarschuwen van derden eenvoudiger te maken, hebben wij een groot assortiment verkeersborden die waarschuwen voor de aanwezigheid van bewakingscamera's. Ook hiervoor geldt dat de gefilmde personen voortijdig moeten worden gewaarschuwd. Hang onze camerabewakingsborden dan ook op vóór men kan worden gefilmd. Zo weet iedereen die de openbare ruimte betreedt, direct waar hij of zij aan toe is.

 

Overigens is de 'openbare ruimte' een vrij rekbaar begrip. Onder openbare ruimte wordt namelijk 'de openbare weg en alles dat vanaf daar bereikbaar is zonder bijzondere hindernissen of de noodzaak van aparte toestemming' verstaan. Een café valt dus ook onder de openbare ruimte, omdat iedereen hier welkom is. Bovendien gelden de regels m.b.t. tot het filmen van de openbare ruimte niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren.

 

Een café valt dus ook onder de openbare ruimte, omdat iedereen hier welkom is.

 

Borden volgens de Camerawet in België

In België zijn de regels omtrent videobewaking vastgelegd in de zogeheten Camerawet. Iedereen die de openbare ruimte filmt, dient zich te houden aan deze wet die van kracht is sinds 21 maart 2007. Ook in België geldt dus dat men tijdig moet worden gewaarschuwd middels een verkeersbord. Op dit verkeersbord dient ten minste het cameralogo en de tekst 'Camerabewaking. Wet van 21 maart 2007' te zijn afgebeeld. Bovendien moeten de contactgegevens van de verantwoordelijke op het bord zijn terug te vinden.

 

De Camerawet verbiedt daarenboven het heimelijk of stiekem filmen van derden. Dit houdt in dat de gefilmde persoon altijd zijn voorafgaande toestemming moet geven. Het feit dat men een plaats betreedt waar een officieel camerabewakingsbord attendeert op de aanwezigheid van bewakingscamera's, wordt echter aangezien als een voorafgaande toestemming.

 

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart met de bedoeling:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. bij het tegengaan van vandalisme in de inkomhal van een appartementsgebouw)
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeenten die vandalisme op hun grondgebied willen voorkomen)
  • de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie)

 

Indien men in België een beveiligingscamera wil plaatsen, moet de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de hoogte worden gebracht. Op de website van deze Commissie kan hier een nieuwe thematische aangifte voor camerabewaking worden ingediend.

 

Naar Camerabewakingsborden >

 

 

Bronnen:

  1. Security.nl
  2. Belgische Federale Overheidsdiensten
  3. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600