Wegens COVID-19 nemen wij maatregelen die impact hebben op onze dienstverlening. Klik hier voor alle informatie.

Mag ik zelf een verkeersbord plaatsen?

Geschreven door Ronald 17-05-2016 0 Reacties Alles over verkeersborden,

Mag ik zelf een verkeersbord kopen en plaatsen? Geregeld bereikt deze vraag ons via onze communicatiekanalen. In deze blog hopen wij deze vraag volledig te kunnen beantwoorden.
 

Verkeersbord plaatsen mag ik dat zelf

 

Openbare weg
Wil je een verkeersbord op de openbare weg plaatsen? Dan mag dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de wegbeheerder. In de meeste gevallen is dit de gemeente of de provincie. Heb je geen toestemming en plaats je toch een verkeersbord, dan heeft de wegbeheerder te allen tijde het recht om het bord weer te verwijderen. Verkeersborden.com onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid.

 

Eigen terrein
Heb je zelf een verkeersbord ontworpen of aangeschaft en wil je dit op je eigen terrein plaatsen? Gelukkig is dit wel toegestaan. Wel moet je erop letten dat er geen verwarring kan ontstaan met de op de openbare weg geldende verkeersregels. Dit geldt met name voor bijvoorbeeld verplichte rijrichting, geslotenverklaring, snelheidsbeperkingen en voorrangsborden.

 

Rechtsgeldigheid van je verkeersbord
Plaats je verkeersborden op je eigen terrein? Dan wordt aanbevolen om ter verduidelijking een tekstbord te plaatsen dat duidelijk aangeeft dat op je eigen terrein de algemene regels conform de wegenverkeerswetgeving gelden. Zaken als 'verkeer van recht heeft voorrang' zijn hiermee in één klap duidelijk.

 

Handhaving van de regels
Hoewel de politie je beste vriend is, is het zeer ongebruikelijk dat zij optreedt op je eigen terrein wanneer de regels niet worden nageleefd. Op heel grote terreinen willen zij nog weleens handhaven, maar dan moet wel aan alle voorwaarden zijn voldaan. Inclusief belijning op de weg en dergelijke. Wil je ongewenste personen van je eigen terrein laten verwijderen? Dan is het verplicht om een bord 'VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN' bij de ingang van je terrein te plaatsen. De politie zal deze perso(o)n(en) dan huiswaarts sturen.

 

verkeersbord kopen online
verkeersbord bevestiging materiaal kopen

 

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600